Loading...

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Chráníme zájmy všech napříč jednotlivými tanečními obory a svazy.

Členstvím v České komoře tanečních oborů získáváte partnera, který má za cíl vám zjednodušovat praktický život a který se snaží sjednocovat roztříštěnou taneční obec. Její dílčí části často výborně fungují v rámci své taneční techniky, ale jako malé části taneční komunity nemohou mít takovou sílu, která celému tanečnímu oboru právem náleží. Získáváte partnera, jehož hlavním úkolem je kultivovat a rozvíjet naši jedinečnou a pestrou taneční scénu a hledat cesty k propagaci celku i svých členů. Podpořte svým členstvím Českou komoru tanečních oborů, podporujete tím sebe.

Staňte se členem České komory tanečních oborů!
PŘIDEJTE SE K NÁM!

Individuální
členství přidružené
zdarma/ročně
  • Členství v České komoře tanečních oborů na 1 rok
Individuální
členství řádné
100 Kč/ročně
  • Členství v České komoře tanečních oborů na 1 rok
Kolektivní
členství přidružené
zdarma/ročně
  • Členství v České komoře tanečních oborů na 1 rok
Kolektivní
členství řádné
ČP odstupňované podle velikosti
  • Členství v České komoře tanečních oborů na 1 rok

Členství a s ním spojená práva a povinnosti jsou formulována ve stanovách ČKTO. Ke stažení ZDE

Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba (občan České republiky i cizí státní příslušník). Mladší 18 let pouze se souhlasem zákonných zástupců.

Kolektivním členem se může stát právnická osoba nebo její součást (jako je taneční svaz, vzdělávací zařízení, studio, taneční soubor, spolek či jiná organizace zastřešující tanečníky). Jménem kolektivního člena jedná statutární orgán nebo jím písemně pověřený zástupce. Kolektivní člen (např.taneční svaz, taneční klub) zastupuje v ČKTO své členy - jednotlivce i kolektivy (např. tanečníky, porotce, trenéry, taneční skupiny). Jednotlivci a kolektivy zastupované kolektivním členem nemusí (ale mohou) být přímým členem ČKTO.

a) řádné - člen platí roční členské příspěvky (individuální člen 100 Kč/rok, kolektivní člen odstupňovaně dle své velikosti - počtu svých členů). Členství je schvalováno Radou ČKTO. Řádný člen má právo se zúčastňovat členských schůzí ČKTO.
b) přidružené - člen neplatí členské příspěvky
c) čestné - vzniká rozhodnutím Rady ČKTO

Individuální členství řádné
Roční členský příspěvek je 100 Kč

Individuální členství přidružené - zdarma

Kolektivní členství řádné (ČP odstupňovaný dle velikosti kolektivního člena. Pokud se jednotlivci a kolektivy, zastupovaní kolektivním členem, nechtějí stát samostatně přímými členy ČKTO, tak členské příspěvky neplatí.)
Roční členský příspěvek za kalendářní rok je:
0-100 řádných členů: 500 Kč
101-200 řádných členů: 1000 Kč
201-300 řádných členů: 2000 Kč
301-400 řádných členů: 3000 Kč
401-500 řádných členů: 4000 Kč
501-1000 řádných členů: 5000 Kč
1001 a více řádných členů: 7000 Kč

Kolektivní členství přidružené - zdarma

jsmeČESKÁ KOMORA TANEČNÍCH OBORŮ
Naše cíle

ČESKÁ KOMORA TANEČNÍCH OBORŮ, sdružuje individuální i kolektivní členy napříč kulturní, sportovní, vzdělávací a ekonomickou sférou různých tanečních žánrů.