Loading...

O nás

Naše cíle

ČESKÁ KOMORA TANEČNÍCH OBORŮ sdružuje individuální i kolektivní členy napříč kulturní, sportovní, vzdělávací a ekonomickou sférou různých tanečních žánrů.

Členská základna

Vytvoření široké členské základny z řad individuálních i kolektivních členů napříč jednotlivými tanečními obory a svazy.

Spolupráce napříč organizacemi

Úzká spolupráce s dalšími oborovými organizacemi jednotlivých odvětví tanečního i volnočasového oboru i mimo něj.

SPOLEČNÉ PRIORITY

Definování společných priorit a potřeb tanečního oboru a prosazování těchto zájmů celého žánru zejména při jednání se státní správou.

Informační platforma

Vznik platformy pro řešení problémů české taneční komunity a podílení se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. besedy, diskuze, fóra, průzkumy, ediční, produkční, osvětová a vzdělávací činnost).

Propagace a popularizace

Propagovat výsledky práce našich členů a napomáhat popularizaci tance u široké veřejnosti.

Poradenství

Konzultační činnost v souvislosti s dotačními programy a granty, právní, daňové a účetní poradenství.

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC

Rada ČKTO a dozorčí rada

MgA. Martin Kolda

předseda rady ČKTO

Ing. Jindřich Hes

místopředseda rady ČKTO

Doc. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

členka rady ČKTO

Jiří Hais

člen rady ČKTO

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

členka rady ČKTO

Mgr. Luboš Novotný

člen rady ČKTO

Doc. Ing. David Strnad

člen rady ČKTO

Ing. Jarmila Hanzlíková

předsedkyně dozorčí rady

Michal Štípa

člen dozorčí rady

Ing. Petra Tirpák-Kostovčíková

členka dozorčí rady

Seznam zakládajících členů

Zakládající členové pokrývají oblast tance napříč kulturní, uměleckou, sportovní, vzdělávací, terapeutickou a ekonomickou sférou.

U zrodu této organizace stáli:

Doc. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

- docentka kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, vystudovala tanečně-pohybovou terapii v programu Vědomé tělo na Laban Institutu, působí na Ústavu organické chemie a biochemie na Akademii věd ČR

Jiří Hais

– předseda Českého svazu akrobatického rock and rollu

Ing. Jarmila Hanzlíková

- prezidentka European pole dance federation, zakladatelka akreditovaného školícího programu Instruktor pole dance, majitelka pražského studia Vertigo pole fitness, organizátorka pole dance a aerial sports soutěží

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

- vedoucí katedry tance a lektorka taneční produkce a managementu na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU), zakladatelka a redaktorka Tanečních aktualit, asistentka režie Opery Národního divadla, členka grantových komisí MKČR za taneční obor

Ing. Jindřich Hes

- trenér, pedagog, člen a porotce řady tanečních organizací, majitel Taneční školy Hes, provozovatel sportovního tanečního klubu

MgA. Martin Kolda

– zakladatel a ředitel Art 4 People, člen rady Asociace tanečních umělců ČR, spolupořadatel festivalu Dance Life, pedagog, producent

MgA. Yvona Kreuzmannová

– zakladatelka a ředitelka Tance Praha z.ú., prezidentka českého střediska ITI / International Theatre Institute

MgA. Iva Musilová

- zástupkyně ředitele a vedoucí tanečního oboru na Taneční konzervatoři Brno, pedagog JAMU

Mgr. Luboš Novotný

– několikanásobný mistr ČR v tanečním sportu, porotce a trenér I. třídy Českého svazu tanečního sportu

Jiří Plamínek

- prezident Svazu učitelů tance ČR, examinátor, taneční pedagog, majitel taneční školy, provozovatel tanečního klubu

MgA. Vendula Poznarová

– choreografka, zakladatelka projektu ConTeátr, provozovatelka studia Contemporary - prostor pro tanec

MgA. Mário Radačovský

- umělecký šéf Baletu Národního divadla Brno, bývalý první sólista Les Grands Ballets Canadiens, tanečník a choreograf

Michal Štípa

– bývalý první sólista baletu Národního divadla v Praze, umělecký šéf baletu Moravského divadla Olomouc, pedagog, choreograf

Doc. Ing. David Strnad

- proděkan pro studium Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU), pedagog a choreograf

Ing. Petra Tirpák-Kostovčíková

– mistryně ČR, vice-mistryně Německa a semifinalistka Mistrovství světa a Evropy v latinskoamerických tancích, trenérka I. třídy, členka Českého svazu tanečního sportu

Lukáš Vilt

- tanečník a choreograf, zakladatel organizace Kulturní sféra

jsmeČESKÁ KOMORA TANEČNÍCH OBORŮ
Přidejte se k nám

Vytvořme skutečně reprezentativní platformu, která bude hájit naše společné zájmy.
Členem ČKTO se může stát právnická nebo fyzická osoba jejíž práce a činnost je spojená s tanečním oborem.