Loading...

Informační point

čkto

Ustavující schůze České komory tanečních oborů se konala 2. 3. 2021 ve velmi reprezentativním složení. Zakládající členové, pokrývající oblast tance napříč kulturní, uměleckou, sportovní, vzdělávací, terapeutickou a ekonomickou sférou, schválili stanovy organizace.

Zvolili Radu spolku v sedmičlenném složení, zvolili předsedu a místopředsedu spolku a Revizní radu spolku jako svoji kontrolní komisi, vše na funkční období 3 roky. Veškeré funkce jsou per bono (prováděné bezplatně pro dobro věci). Přejme jim hodně moudrosti a vytrvalosti.

Stavíme pevné základy pro společné zájmy tanečních oborů

ČKTO

Předseda Rady ČKTO:
Místopředseda rady ČKTO:
Členové Rady ČKTO:

Předsedkyně Revizní rady:
Členové revizní rady:

Martin Kolda
Jindřich Hes jun.
Jana Jaklová Dytrtová, Jiří Hais, Lucie Hayashi,
Luboš Novotný, David Strnad
Jarmila Hanzlíková
Petra Tirpák Kostovčíková, Michal Štípa

stanovy ČKTO ZPĚT NA AKTUÁLNĚ

Staňte se členem České komory tanečních oborů!
PŘIDEJTE SE K NÁM!