Loading...

Informační point

čkto

V prosinci 2020 vznikla rozhodnutím představenstva Hospodářské komory ČR její 25. sekce - “Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu”. Do této sekce spadá podnikání v našem tanečním oboru a tanec zde zastupujeme spolu se Svazem učitelů tance ČR - profesním spolkem tanečních mistrů. Jedná se o první důležitou skupinu, ve které můžeme spolupracovat na řešení společných problémů s dalšími velkými organizacemi.

Hlavním cílem této sekce je jednat jménem a ve prospěch podnikatelských subjektů z oblasti pohybových aktivit, spa a wellness, zdravé výživy a dalších souvisejících oborů s cílem podpořit a propagovat aktivní životní styl jako jednu ze společenských, vzdělávacích i politických priorit. Sekce aktivně spolupracuje s Národní sportovní agenturou, lékaři, zdravotními pojišťovnami a dalšími asociacemi pro zapojení pohybových aktivit včetně výživových doporučení do zdravotně-preventivní péče státu o zdraví jeho občanů.

Stavíme pevné základy pro společné zájmy tanečních oborů

ČKTO

Pro nás všechny má tato spolupráce velký význam nejenom ve společné koordinaci snah o rozumné a co nejrychlejší uvolnění našeho oboru v současné době, ale v budoucnu také např. v nastavení požadavků minimálních standardů znalostí a dovedností tanečních profesionálů i služeb tanečního oboru a doplnění Národního systému kvalifikací (NSK) a s tím spojené požadavky na živnosti pro vykonávání tanečních profesí. Další důležitou oblastí je možnost připomínkovat vznikající zákony, které se týkají našeho oboru. Hospodářská komora je instituce, které jsou povinně nově vznikající zákony předkládány k připomínkám.

ZPĚT NA AKTUÁLNĚ

Staňte se členem České komory tanečních oborů!
PŘIDEJTE SE K NÁM!