Loading...

naše společné cíle

Naše cíle

ČESKÁ KOMORA TANEČNÍCH OBORŮ, sdružuje individuální i kolektivní členy napříč kulturní, sportovní, vzdělávací a ekonomickou sférou různých tanečních žánrů.

Členská základna

Vytvoření široké členské základny z řad individuálních i kolektivních členů napříč jednotlivými tanečními obory a svazy.

Spolupráce napříč organizacemi

Úzká spolupráce s dalšími oborovými organizacemi jednotlivých odvětví tanečního i volnočasového oboru i mimo něj.

SPOLEČNÉ PRIORITY

Definování společných priorit a potřeb tanečního oboru a prosazování těchto zájmů celého žánru zejména při jednání se státní správou.

Informační platforma

Vznik platformy pro řešení problémů české taneční komunity a podílení se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. besedy, diskuze, fóra, průzkumy, ediční, produkční, osvětová a vzdělávací činnost).

Propagace a popularizace

Napomáhat propagaci výsledků práce našich členů a popularizaci tance u široké veřejnosti. Výroba odborného materiálu potřebného pro zkvalitnění a snadnější realizaci účelu Spolku.

Poradenství

Konzultační činnost dotačních programů, grantů, právní, daňové a účetní poradenství.

SPOLEČNĚ ČELÍME COVIDOVÉ DOBĚ

Seznam zakládajících členů

Zakládající členové pokrývají oblast tance napříč kulturní, uměleckou, sportovní, vzdělávací, terapeutickou a ekonomickou sférou.

U zrodu této organizace stáli:

Doc. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

- docentka kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, vystudovala tanečně-pohybovou terapii v programu Vědomé tělo na Laban Institutu, působí na Ústavu organické chemie a biochemie na Akademii věd ČR

Jiří Hais

– předseda Českého svazu akrobatického rock and rollu

Ing. Jarmila Hanzlíková

- prezidentka European pole dance federation, lektora, majitelka tanečního studia

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

- vedoucí katedry tance Hudební akademie múzických umění v Praze (HAMU), zakladatelka Tanečních aktualit

Ing. Jindřich Hes

- člen a porotce Svazu učitelů tance ČR, Taneční skupiny roku, Czech Dance Organization, České asociace tance, Českého svazu tanečního sportu, trenér a pedagog, provozovatel tanečního klubu a Taneční školy Hes

MgA. Martin Kolda

– zakladatel a ředitel Art 4 People, člen rady Asociace tanečních umělců ČR, spolupořadatel festivalu Dance Life, pedagog, producent

MgA. Yvona Kreuzmannová

– zakladatelka a ředitelka Tance Praha z.ú., prezidentka českého střediska ITI / International Theatre Institute

MgA. Iva Musilová

- zástupkyně ředitele a pedagog na Taneční konzervatoři Brno, pedagog JAMU, bývalá sólistka baletu Národního divadla Brno

Mgr. Luboš Novotný

– několikanásobný mistr ČR v tanečním sportu, porotce a trenér I. třídy Českého svazu tanečního sportu

Jiří Plamínek

- prezident Svazu učitelů tance ČR, pedagog, provozovatel taneční školy

MgA. Vendula Poznarová

– choreografka, zakladatelka projektu ConTeátr, provozovatelka studia Contemporary - prostor pro tanec

MgA. Mário Radačovský

- umělecký šéf Baletu Národního divadla Brno, bývalý první sólista Les Grands Ballets Canadiens, tanečník a choreograf

Michal Štípa

– bývalý první sólista baletu Národního divadla v Praze, umělecký šéf baletu Moravského divadla Olomouc, pedagog, choreograf

Doc. Ing. David Strnad

- proděkan pro studium Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU), pedagog a choreograf

Ing. Petra Tirpák-Kostovčíková

– mistryně ČR, vice-mistryně Německa a semifinalistka Mistrovství světa a Evropy v latinskoamerických tancích, trenérka I. třídy, členka Českého svazu tanečního sportu

Lukáš Vilt

- tanečník a choreograf, zakladatel organizace Kulturní sféra

jsme v tom společně

Taneční obor v ČR je velmi pestrým, širokým a lidmi milovaným, ale přesto zranitelným oborem kreativního průmyslu. Přesto byl v této době obětován ve prospěch společnosti a převaha lidí v oboru se domnívá, že zbytečně a marně. Kosmetická podpora zcela uzavřených činností jenom prodlužuje agónii, ve které se nacházíme. Musíme dokázat zkomunikovat společné potřeby a postarat se o sebe sami. My, lidé v tanečním oboru, sami odpovídáme za to, abychom přežili a mohli provozovat důstojně často zcela jedinečné aktivity.

Vyzýváme proto všechny taneční svazy, jednotlivce i organizace v celé šíři tanečního oboru v kulturní, sportovní i vzdělávací sféře státních, podnikajících i neziskových subjektů.

PŘIDEJTE SE K NÁM

Předseda Rady ČKTO: Martin Kolda

jsmeČESKÁ KOMORA TANEČNÍCH OBORŮ
Přidejte se k nám

Vytvořme skutečně reprezentativní platformu, která bude hájit naše společné zájmy.
Členem ČKTO se může stát právnická nebo fyzická osoba jejíž práce a činnost je spojená s tanečním oborem.